رفتن به بالا

سه شنبه - 23 آبان 1396   ۰ جماد أول ۱۴۳۹

از کرمانشاه صدای ضجه و ناله می آید

تصاویر قربانیان زلزله 7.3 ریشتری در بیمارستان شهدا شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه را نشان می دهد.
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید
 از کرمانشاه فقط صدای ضجه و ناله می آید